Ne poti gasi si pe:

Proiecte

Archives

Va asteptam pe FORUM!

Nicio intrebare nu ramane fara raspuns!

Implicare şi ACŢIUNE colectivă, empatie şi SPRIJIN concret!

Mii de contacte pe retelele sociale, grupuri atent moderate.

Grup FB infertilitate: www.facebook.com/groups/sustinSOSInfertilitatea
Grup FB adopție: www.facebook.com/groups/AdoptieRomania
Grup FB sarcină și parenting:
www.facebook.com/groups/1019468961471102
Pagină FB infertilitate: www.facebook.com/SOSInfertilitatea
Pagină FB adopție:
www.facebook.com/VremSaPutemAdoptaCopii
Pagina FB a inițiatoarei Asociației:
www.facebook.com/SOSI.Nicoleta.Cristea.Brunel

Sustineti asociatia de voluntari SOS Infertilitatea!

Nici macar cea mai bine-intentionata organizatie din lume nu poate "trai" doar cu aer! Asociatia noastra nu are alte surse de finantare in afara contributiilor membrilor si sustinatorilor sai.

Donatie online, cu cardul, securizata, rapida, FARA COMISION!

Saptamana Nationala de Constienizare

Eveniment anual de awareness & advocacy (din 2012)

SUBPROGRAMUL FIV-ET (din 2011)

Mii de comentarii despre Subprogram, pe forumul si pe FBgrupurile SOS Infertilitatea.

PESTE O MIE DE COPII NASCUTI DEJA!

SFATURI MEDICALE ONLINE

> Sute de raspunsuri personalizate ale medicilor la intrebarile adresate de pacienti pe forum!

Grupurile de Suport SOS Infertilitatea

Grupuri de Suport pentru cupluri hipofertile, sub coordonare psihologica.

Biblioteca SOS Infertilitatea

Carti despre fertilitate, reproducere asistata, adoptie, sarcina, parenting - disponibile spre imprumut.

Vrem sa putem adopta copii!

Campanie de advocacy a Asociatiei SOS Infertilitatea in domeniul adoptiilor.

Special Families Campaign / Familiile Sperantei!

Proiect paneuropean, sute de povesti impresionante ale familiilor care au invins infertilitatea.

Platforma web SOS Infertilitatea

Blog, forum, newsletter, info flash, baze de date, pagini si grupuri pe retele sociale...

Acces universal la tratament impotriva infertilitatii!

Parlamentul European "constată că infertilitatea este o boală recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care poate avea efecte grave, cum ar fi depresia; subliniază faptul că rata infertilităţii este în creştere, atingând în prezent aproximativ 15% din cupluri; invită, prin urmare, statele membre să garanteze cuplurilor dreptul de acces universal la tratament împotriva infertilităţii". (Rezolutie a Parlamentului European, 2008)

Statut

STATUTUL

Asociatiei SOS Infertilitatea

I.DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Asociatia a carei activitate este reglementata de prezentul statut poarta denumirea de Asociatia SOS Infertilitatea.

Art. 2. Asociatia SOS Infertilitatea, denumita in continuare “Asociatia”, se constituie ca persoana juridica de drept privat, neguvernamentala, fara caracter politic, cu caracter nepatrimonial (nonprofit).

Art. 3. Asociatia dobandeste personalitate juridica, in conformitate cu legislatia romana, la data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art. 4. Asociatia are sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr.110, parter, dar isi desfasoara activitatea  la nivel national si international, putand deschide filiale sau sucursale, in tara si strainatate, in vederea realizarii scopului sau.

Art. 5. Asociatia se constituie pe perioada nedeterminata, functionand atat  timp cat sunt duse la indeplinire scopurile propuse.

Art. 6. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1200 lei, aport in numerar al asociatilor, care va fi completat ulterior din donatii, subventii, sponsorizari, fonduri primite in schimbul serviciilor prestate de cetatenii romani si straini, cu orice alte mijloace prevazute de lege – bunuri si fonduri realizate din activitati  proprii, diferite forme de colectare de ajutoare umanitare.

II. SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 7. Scopul Asociatiei este acela de  a desfasura actiuni de interes comunitar şi de grup, menite sa contribuie la initierea unui cadru legislativ referitor la infertilitate si la reproducerea umana asistata medical, mediatizarea cauzei infertilitatii si aducerea acesteia pe agenda publica din Romania, obtinerea de sprijin in toate planurile, inclusiv financiar, din partea autoritatilor pentru cuplurile infertile, consilierea cuplurilor cu probleme de fertilitate, promovarea valorilor civice, ale principiilor familiei şi ale statului de drept.

Scopul general al Asociatiei va putea fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective:

1. initierea si imbunatatirea cadrului legislativ referitor la infertilitate si tehnicile de reproducere umana asistata medical;

2. mediatizarea cauzei infertilitatii şi a problemelor generate de aceasta prin luari de atidudine la radio, TV, in presa scrisa si in media online, prin conferinte, interviuri, comunicate, participarea la intrevederi, intalniri, simpozioane etc.;

3. obtinerea de fonduri pentru realizarea de proiecte in domeniul infertilitatii;

4. asigurarea, in masura posibilitatilor, de consiliere psihologica si/sau de specialitate cuplurilor care solicita sprijin;

5. organizarea unor colaborari, parteneriate, schimburi de experienta, luari de atitudine comune cu organizatii (guvernamentale si non-guvernamentale) din tara si strainatate în domeniile de interes ale Asociatiei;

6. obtinerea de fonduri alocate de catre stat sau de catre organisme private, pentru îndeplinirea obiectivelor prevazute in statut;

7. desfasurarea de activitati economice direct sau crearea de societati comerciale în vederea obtinerii de fonduri necesare indeplinirii scopului Asociatiei;

8. solicitarea, în condiiile legii si in raport cu nevoile concrete, de sprijin din partea autoritatilor administratiei publice în obtinerea de spatii pentru desfasurarea activitatilor;

9. elaborarea în colaborare cu institutii, servicii, organizatii guvernamentale şi non-guvernamentale de proiecte/programe pentru:

– combaterea/limitarea infertilitatii cuplurilor;

– promovarea şi respectarea drepturilor copilului şi ale familiei;

– pregatirea familiilor cu probleme de infertilitate pentru a deveni familii adoptive;

– creşterea competentelor şi abilitatilor parentale.

III.MEMBRII. ASOCIATIEI. CALITATEA DE MEMBRU. DOBANDIRE SI PIERDERE.

Art. 8. Membrii Asociatiei sunt persoanele fizice sau juridice interesate si care doresc sa actioneze pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

Art. 9. Membrii Asociatiei se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

a)    membrii fondatori

b)    membrii obisnuiti

c)    membrii corespondenti

d)    membrii de onoare

e)    membrii promotori

Art. 10. Membrii fondatori ai Asociatiei sunt persoanele care au participat la constituirea Asociatiei, figurand ca atare in actele de constituire ale acesteia.

Art. 11. Membrii obisnuiti pot fi persoane care, cunoscand statutul, sunt de acord cu acesta si inteleg ca prin propria activitate sa contribuie la realizarea lui.

Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana fizica, indiferent de varsta, profesie, religie, sex, nationalitate, cetatenie, origine sociala sau avere care indeplineste conditiile prevazute in alineatul precedent si care isi manifesta expres prin cerere scrisa aceasta dorinta. Cererea este discutata si aprobata de Consiliul Director.

Art. 12. Membrii corespondenti sunt persoanele fizice sau juridice care domiciliaza sau au sediul in strainatate si intretin relatii stiintifice cu Asociatia. Calitatea de membru corespondent se obtine prin votul favorabil al majoritatii simple a Consiliului Director.

Art. 13. Membrii de onoare sunt persoanele fizice cu domiciliul in Romania sau in strainatate care  prin activitatea si prestigiul lor sprijina scopul Asociatiei. Calitatea de membru de onoare este acordata de Consiliul Director cu vot majoritar de 2/3.

Art. 14. Membrii voluntari sunt persoanele fizice sau juridice care sprijina financiar sau/si faptic obiectivele Asociatiei. Calitatea de membru voluntar se obtine prin votul favorabil al majoritatii simple a Consiliului Director.

Art. 15. Pierderea calitatii de membru al Asociatiei se face prin renuntare, excludere sau deces.

Art. 16. Renuntarea la calitatea de membru al Asociatiei se face prin instiintare scrisa remisa Consiliului Director .

Art. 17. Membrii care nu au achitat cotizatia pana la 1 iulie a anului calendaristic pe anul in curs sunt suspendati si pierd dreptul de vot pana in momentul achitarii cotizatiei la zi.

Art. 18. Membrii care nu au achitat cotizatia timp de doi ani si au fost anuntati asupra acestui lucru sunt exclusi in mod automat din Asociatie.

Art. 19. Membrii care desfasoara orice activitate contrara scopului Asociatiei si ordinii de drept din Romania, precum si cei care incalca statutul si normele recunoscute de Asociatie in regulamente proprii de organizare interna, aprobate de organele de conducere sunt exclusi din Asociatie. Excluderea unui membru din Asociatie pentru motivele prevazute in alineatul 1 se face cu votul a 2/3 din Consiliul Director si numai dupa instiintarea scrisa a persoanei in cauza asupra motivelor.

Art. 20. Orice prejudiciu moral adus Asociatiei sau membrilor sai de catre o persoana exclusa sau de orice alta persoana, indiferent de calitatea sa, din motivele prevazute la art.19 al.1 atrage raspunderea materiala, civila sau penala a acesteia.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR.

Art. 21. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) de a alege si de a fi ales la nivelul tuturor structurilor de conducere

b) de a fi informati asupra activitatii si hotararilor comitetului de conducere

c) de a beneficia de reduceri ale taxelor de participare la toate manifestarile stiintifice organizate de Asociatie si la abonamentele la revistele editate de catre Asociatie

d) de a participa la activitatile organizate de Asociatie.

Art. 22. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului Asociatiei

b) sa promoveze prin exemplul personal si nivelul pregatirii profesionale imaginea Asociatiei.

c) sa nu prejudicieze prin actele si faptele lor patrimoniul Asociatiei

d) sa achite cotizatia la termen.

V. PATRIMONIUL ASOCIATIEI.

Art. 23. Fiind o asociatie nelucrativa, nonprofit, sursa de baza a finantarii Asociatiei o constituie cotizatia membrilor. Cuantumul cotizatiei va fi stabilit anual de catre Consiliul Director si va fi supus aprobarii prin majoritate simpla a Adunarii Generale a Asociatiei.

Art. 24. Alte surse de venit ale Asociatiei sunt:

a)    sponsorizari si donatii sub forma de ajutoare materiale, banesti, bunuri mobile si imobile din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara sau strainatate

b)    contravaloarea unor contracte de cercetare stiintifica

c)    contravaloarea cursurilor si a publicatiilor Asociatiei

d)    valorificarea unei parti din bunurile materiale primite ca ajutoare si donatii, in cotele si limitele prevazute de lege, pentru a crea disponibilitati banesti care sa poata asigura cheltuielile necesare desfasurarii activitatii Asociatiei

e)    dividendelele societatilor comerciale infiintate de Asociatie in vederea finantarii activitatilor Asociatiei in realizarea scopului pentru care a fost infiintata

f)      orice alte modalitati permise de lege, in stransa legatura cu scopul si obiectivele Asociatiei

Art. 25. Patrimoniul financiar si material al Asociatiei va putea fi folosit si destinat pentru realizarea scopului si obiectivelor prevazute in prezentul statut, prin:

a)    constituirea unor fonduri destinate investitiilor legate de dotarea cu mijloace necesare pentru buna desfasurare a activitatii Asociatiei, intre care sunt cuprinse imobile, mijloace de transport, materiale si mijloace de comunicatie, birotica

b)    acoperirea cheltuielilor generate de buna functionare a Asociatiei

c)     premii, cheltuieli de deplasare in tara si strainatate cu aprobarea Consiliului Director

d)    corespondenta

e)    procurarea de literatura de specialitate

f)      dotarea si sustinerea activitatii stiintifice si educationale

g)    editarea literaturii de specialitate si a publicatiilor Asociatiei

h)    sustinerea financiara a invitatilor din strainatate

i)       alte cheltuieli legate de buna desfasurare a activitatii Asociatiei, care converg scopului acesteia.

VI. ORGANIZARE. CONDUCERE SI CONTROL.

Art. 26. Asociatia este persoana juridica de drept privat.

Modul de organizare si functionare a Asociatiei se stabileste prin hotarari ale organelor de conducere si prin Regulamentul de Ordine Interna si Functionare.

In acelasi mod urmeaza a se stabili: organigrama, conditiile privind angajarea salariatilor, nivelul de salarizare, numirea personalului de conducere si executie in cadrul diverselor activitati ale Asociatiei.

Art. 27. Organele de conducere ale Asociatiei sunt:

–         Adunarea Generala

–         Consiliul Director

–         Cenzorul sau Comisia de cenzori

Art. 28. Adunarea Generala a membrilor este forul conducator al Asociatiei si se intruneste anual sau in mod exceptional la solicitarea Consiliului Director.

Convocarea exceptionala se va face cu cel putin 21 de zile inainte de intrunire prin mass-media, pagina web a Asociatiei sau/si prin convocare individuala prin posta.

Adunarea Generala este considerata statutara daca sunt prezenti 50% +1 din totalul membrilor sai.

Convocarea exceptionala a Adunarii Generale se poate face la solicitarea Consiliul Director sau la solicitarea scrisa a cel putin 1/5 din totalul membrilor sai.

Art. 29. In cazul in care, in urma convocarii exceptionale a unei adunari generale, nu a fost intrunit cvorumul de 50%+1, iar conditiile care au determinat convocarea exceptionala necesita adoptarea de urgenta a unei hotarari, se va proceda la o a doua convocare exceptionala prin posta si/sau mass-media si pagina web a Asociatiei, pentru o data aflata la un interval de cel putin 15 zile fata de data primei convocari. Adunarea Generala intrunita in aceste conditii – in urma celei de-a doua convocari exceptionale consecutive – este considerata statutara indiferent de numarul participantilor.

Art. 30. Adunarea Generala este competenta :

a)    sa stabileasca strategia si obiectivele generale ale Asociatiei

b)    sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Director

c)    sa aleaga si sa revoce cenzorul sau comisia de cenzori

d)    sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil

e)    sa modifice statutul Asociatiei

f)      sa infiinteze sucursale sau filiale

g)    sa dizolve si sa lichideze Asociatia

h)    sa analizeze si sa aprobe activitatea Consiliului Director

i)       orice alte atributii prevazute de lege

Art. 31. Consiliul Director are rol executiv si se intruneste dupa necesitati.

Convocarea Consiliului Director poate fi solicitata de presedintele executiv singur sau de catre cel putin 1/5 din membrii Asociatiei.

Art. 32. Consiliul Director este format din trei membri: un presedinte, un vicepresedinte, un membru. Adunarea Constitutiva va alege prima structura a Consiliului Director.

Art. 33. Atributiile Consiliul Director sunt urmatoarele:

a)    coordoneaza activitatea Asociatiei

b)    prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele programelor Asociatiei

c)    aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei

d)    reprezinta Asociatia in relatiile cu alte organizatii precum si in relatiile cu institutiile statului

e)    discuta si aproba problemele legate de dobandirea sau de pierderea calitatii de membru al Asociatiei

f)      nominalizeaza beneficiarii premiilor acordate de catre Asociatie pentru merite sau realizari deosebite

g)    indeplineste orice alte atributii care converg scopului Asociatiei si care sunt stabilite de adunarea generala

Art. 34. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

Art. 35. Cenzorul  are urmatoarele atributii:

a)    verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei

b)    intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generala

c)    poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot

d)    indeplineste orice alte atriburii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 36. Reprezentarea Asociatiei in raporturile cu terti, persoane fizice sau juridice se va face de catre presedintele Asociatiei, iar daca acesta se va afla in imposibilitate de a-si exercita functia, de catre vicepresedinte sau de catre un alt membru mandatat in acest sens.

VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA.

Art.37. Asociatia SOS Infertilitatea se va dizolva in urmatoarele conditii:

a)    imposibilitatea realizarii scopului pentru care  a fost infiintata

b)    la solicitarea a 3/4 din membrii fondatori

c)    in cazul insolvabilitatii

d)    in celelalte cazuri prevazute de lege

Art.38. Bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise unor persoane juridice avand acelasi scop sau un scop asemanator.

Procedura transmiterii acestor bunuri va fi hotarata de Adunarea Generala a membrilor prin vot.

VIII. DISPOZITII FINALE.

Art. 39. Asociatia va putea, in functie de necesitati sa angajeze forta de munca calificata si va asigura salarizarea conform prevederilor legale.

Art. 40. Modificarea si completarile ulterioare ale statutului se efectueaza in conditiile prevazute de lege.

Art. 41. Prevederile statutare se completeaza cu dispozitiile  O.G.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

*****

Data dobandirii personalitatii juridice: 19 octombrie 2009 – Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti

 

CIF : 26227202

 

Registrul special nr. 110/27.10.2009

 

Coordonate bancare: RO51RZBR0000060012211872 (RON) & RO89RZBR0000060012859342 (€uro)- Raiffeisen Bank, Agentia Drumul Taberei. S.W.I.F.T. code: RZBRROBU

 

Adresa sediului: Calea Floreasca nr. 110, sector 1, 014463 Bucuresti.

 

Comments:

  • mariana Says:

    as vrea sa infiez si un copil dar eu nu stau pe acasa locuiesc in anglia 3 ani ce pot sa fac multumesc

  • Irina Says:

    @ Mariana: Te asteptam pe forum, la topic-ul “Vrem sa putem adopta copii!”, pentru mai multe informatii. Pentru romanii cu domiciliul in strainatate exista o serie de prevederi specifice, in vigoare din aprilie 2012.

  • alina Says:

    Mult succes in tot ceea ce faceti va urez!

Leave a Reply or Comment


Cauta In Site

Premii

Castigatori ai CAMPIONATULUI DE BINE 2015:

Locul doi, Bursa Binelui - Campionatul de Bine, 2015:

Gala Nationala a Voluntarilor 2013

Locul intai - Voluntarul anului in domeniul Sanatate:

Gala Oameni pentru Oameni 2013:

Locul al doilea la categoria „Generozitatea care schimba vieti”:

Femeia Anului 2013

Gala Femeia Anului - revista Avantaje, editia 2013


Categoria Apararea si promovarea drepturilor familiei.

Premiu la Gala “Premiile Drepturile Copilului”, 2012

Campania "Copiii Romaniei nu sunt de vanzare"

Sectiunea Jurnalism, premiu pentru echipa Departamentului Social - Antena 1, cu participarea voluntarilor SOS Infertilitatea.

Gala Oameni pentru Oameni, 2012

Sectiunea "Fundraiserul voluntar al anului"

Premiul al III-lea la Gala Societatii Civile 2012

Sectiunea PROGRAME

Doua premii intai la Gala Societatii Civile 2011

Categoriile "Apararea drepturilor individuale/colective" & "Buget -/Eficienta +"


Doua Silver Award si un Golden Award

pentru SOS Infertilitatea la Romanian PR Award 2011!


Premiu la Gala Sananatii

Locul doi la categoria "Cea mai activa asociatie de pacienti", 2011

Premiu la Gala Participarii Publice 2011

Singura campanie premiata pentru al doilea an consecutiv.

Campanie premiata

la Gala AVON "125 de femei pentru schimbare", 2011

Campanie premiata

la Gala "Zece Femei Exceptionale", 2011

Silver Award for Excellence

la Romanian PR Award 2010!

Campanie premiata

la Gala Premiilor Participarii Publice 2010.

Campanie premiata

la Gala Premiilor "Carol Davila", 2009.